CÔNG TRÌNH BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 HCM

CÔNG TRÌNH BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 HCM

Ngày đăng: 23/10/2020 Lượt xem: 1139

Công ty CP TMDV Xây Dựng và Điện Lạnh Hoàng Long được chọn làm nhà thầu thi công hệ thống DHKK

BỘ TƯ LỆNH QK7

CÔNG HÀNG CHO BỘ TƯ LỆNH QK7

DÀN NÓNG HỆ TRUNG TÂM VRF

 

Hạng mục: Hệ Điều Hòa Trung Tâm VRF

Công trình: Bộ Tư Lệnh Quân Khu 7, HCM

Nhà thầu: Cty CP TMDV- Xây Dựng và Điện Lạnh Hoàng Long

  

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN LẠNH HOÀNG LONG
Facebook
Zalo